پاوربانک یوسامس (USAMS) مدل US-CD60 با ظرفیت 10000 1

پاوربانک یوسامس (USAMS) مدل US-CD60 با ظرفیت 10000