پاوربانک یوسامس (USAMS) مدل US-CD70 با ظرفیت 10000 3

پاوربانک یوسامس (USAMS) مدل US-CD70 با ظرفیت 10000