پاوربانک یوسامس (USAMS) مدل US-CD70 با ظرفیت 10000 6

پاوربانک یوسامس (USAMS) مدل US-CD70 با ظرفیت 10000