پاوربانک یوسامس (USAMS) مدل US-CD70 با ظرفیت 10000 7

پاوربانک یوسامس (USAMS) مدل US-CD70 با ظرفیت 10000