پاوربانک یوسامس (USAMS) مدل US-CD63 با ظرفیت 10000 2

پاوربانک یوسامس (USAMS) مدل US-CD63 با ظرفیت 10000