پاوربانک یوسامس (USAMS) مدل US-CD63 با ظرفیت 10000 9

پاوربانک یوسامس (USAMS) مدل US-CD63 با ظرفیت 10000