پاوربانک یوسامس (USAMS) مدل US-CD73 با ظرفیت 10000 4

پاوربانک یوسامس (USAMS) مدل US-CD73 با ظرفیت 10000