پاوربانک یوسامس (USAMS) مدل US-CD66 با ظرفیت 10000 7

پاوربانک یوسامس (USAMS) مدل US-CD66 با ظرفیت 10000