ویژگی‌های محصول
  • جارو: 896×30×230 میلی متر
  • خاک انداز:831×325×237 میلی متر
  • تی اسفنجی:: 1287×50×350 میلی متر
Deermaxiaomi