ویژگی‌های محصول
  • ورودی:AC 100V-240V ~ ، 50/60Hz ، 1.5A حداکثر.
  • خروجی Type-C:حداکثر 5V/3A ، 9V/3A ، 12V/3A ، 15V/3A ، 20V/3.25A
  • خروجی USB:4.5V/5A ، 5V/4.5A ، 5V/3A ، 9V/3A ، 12V/3A ، 20V/2.25A حداکثر.
بیسوس