ویژگی‌های محصول
  • پایش وضعیت استرس:دارد
  • پایش احساسات:دارد
  • کنترل موسیقی:دارد
  • قابلیت شخصی‌سازی واچ فیس:دارد
haylouxiaomi