ویژگی‌های محصول
  • دستیار صوتی Siri:دارد
  • زمان پخش موزیک مداوم:حدود 7 ساعت
  • سیستم استریوی دوکاناله:دارد
  • پنل با امکان دریافت دستورات لمس کاربر:دارد
usams