ویژگی‌های محصول
  • نوع اتصال :سیمی و بی سیم
  • مدت زمان پخش :50 ساعت
  • قابلیت دسترسی به دستیار صوتی :Google Assisant & Alexa
  • اتصال به چند دستگاه :اتصال همزمان به یک PC و یک Smart Phone
JBL